In de economie wordt onder de overheid in enge zin de centrale overheid verstaan, ook wel de Rijksoverheid genoemd. De gehele Nederlandse overheid, dus inclusief lagere overheden (provincies en gemeenten), is de overheid in ruime zin.

Advertentie