De overheid in ruime zin is het geheel van overheidsinstellingen. Hieronder vallen de Rijksoverheid (overheid in enge zin) en de lagere overheden, zoals gemeenten, provincies waterschappen en zelfstandige organisaties met een publieke taak.