De particuliere sector zijn alle ondernemingen en organisaties die voornamelijk als doel hebben winst te maken. De particuliere sector wordt ook wel de marktsector genoemd, omdat in deze sector het marktmechanisme een belangrijke rol speelt. Tegenover de particuliere sector staat de collectieve sector.

Advertentie