De potentiële beroepsbevolking zijn alle mensen die, gekeken naar hun leeftijd, in aanmerking komen om te werken. In Nederland zijn dit alle inwoners tussen de 15 en 65 jaar.

Advertentie

Op zoek naar een creditcard voor meer betaalgemak? Je vindt ze hier allemaal. Een creditcard aanvragen doe je op finler.nl.

Definitie

Dat deel van de bevolking dat gelet op zijn leeftijd in aanmerking komt voor deelname aan het arbeidsproces.

Toelichting

Bij de potentiële beroepsbevolking wordt dus alleen maar gekeken wie er in Nederland tussen de 15 en 65 jaar oud zijn. Er wordt niet gekeken of deze mensen willen, kunnen of mogen werken. Iemand van 18 jaar die vier jaar gaat studeren, neemt geen deel aan het arbeidsproces, maar behoort wel tot degene die in aanmerking komt voor deelname aan het arbeidsproces. Ook iemand van 35 jaar die volledig arbeidsongeschikt is, wordt tot de potentiële beroepsbevolking gerekend, terwijl die niet in staat is om te werken. Een huisman van 48 jaar die niet van plan is om betaald werk te zoeken, behoort ook tot de potentiële beroepsbevolking.

Uitleg Potentiele beroepsbevolking

Uitleg en opbouw van de potentiële beroepsbevolking.

Berekenen potentiële beroepsbevolking

De potentiële beroepsbevolking kan op verschillende manieren worden berekend. De meest simpele manier is de volgende:

  • Totale bevolking – < 15 jaar – > 65 jaar

Kijkend naar het schema hierboven, zijn er meerdere manieren om de potentiële beroepsbevolking te berekenen. Dit zijn:

  • Beroepsgeschikte bevolking + Arbeidsongeschikten
  • Beroepsbevolking + Niet-beroepsbevolking + Arbeidsongeschikten
  • Werkzame beroepsbevolking + Werkloze beroepsbevolking + Niet-beroepsbevolking + Arbeidsongeschikten
  • Werknemers + Zelfstandigen + Werkloze beroepsbevolking + Niet-beroepsbevolking + Arbeidsongeschikten

Overigens hanteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een iets andere definitie, waardoor zij de volgende berekening hanteren om tot de potentiële beroepsbevolking te komen (zie website CBS):

  • Beroepsbevolking + Niet-beroepsbevolking

De reden is dat het CBS ook de arbeidsongeschikten tot de niet-beroepsbevolking rekent. Op deze website rekenen wij de arbeidsongeschikten niet tot de niet-beroepsbevolking, maar noemen die apart.

Gerelateerde begrippen

Zie voor een uitgebreide uitleg het begrip beroepsbevolking of meer specifiek de begrippen beroepsgeschikte bevolkingwerkzame beroepsbevolking en werkloze beroepsbevolking.

Advertentie