Goederen waarvoor geldt dat de vraag ernaar inkomensinelastisch is, zodat E iv < of gelijk aan 1.