De agrarische sector en de bedrijven die delfstoffen winnen.

Voorbeelden: bosbouw, veeteelt, zoutwinning, olie- en gaswinning etc.