De productiecapaciteit is de maximale hoeveelheid goederen en diensten die in een bepaalde periode kan worden voortgebracht als alle productiefactoren (kapitaal, arbeid, natuur en ondernemerschap) volledig zijn ingeschakeld. Kortom, de productiecapaciteit is de maximale productie in een bepaalde tijd.