KANO: kapitaal, arbeid, natuur en ondernemerschap. Bijvoorbeeld: de boer ploegt met zijn ploeg en tractor (kapitaal) zijn land (natuur). Dit werk wordt gedaan door een werknemer (arbeid). De boer zorgt ervoor dat in het voorjaar wordt gezaaid, in het najaar wordt geoogst en dat het land genoeg mest krijgt voor een zo goed mogelijke oogst (ondernemerschap).Productiefactoren zijn alle elementen die produceren mogelijk maakt.