De veronderstelling dat mensen in situaties van relatieve schaarste verschillende alternatieven tegen elkaar afwegen en daartussen doelbewuste keuzes maken. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede bijdruk 2014)