Meestal spreken we van een recessie als er een zwakke conjunctuur bestaat. Dit houdt in dat de groei van het bruto binnenlands product onder het gemiddelde van een reeks van jaren ligt (de trend).

Volgens de wat strengere definitie bestaat een recessie als twee achtereenvolgende kwartalen een daling van het bruto binnenlands product laten zien.

Advertentie