Voor ondernemingen en organisaties zijn verschillende rechtsvormen te onderscheiden. Deze rechtsvormen zijn: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatieve vereniging en stichting. De eerste twee zijn natuurlijke personen en de anderen rechtspersoon.

Advertentie