Een rekening courant is een rekening bij een bank waarbij een onderneming of persoon ‘rood’ mag staan. De rekening courant is een doorlopend krediet die een onderneming of persoon kan gebruiken voor de dagelijkse betalingen. Als vergoeding voor het krediet betaalt de onderneming rente aan de bank.

De rekening courant wordt ook wel creditrekening of betaalrekening genoemd en staat op de boekhoudkundige balans als kort vreemd vermogen.