Lenen
 • Bestaande aandeelhouders of financiers kunnen geld lenen aan een BV. Ter meerdere zekerheid wordt dan de mogelijkheid van conversie opgenomen. Dat wil zeggen dat de lening kan worden omgezet in aandelen. Een krediet waarbij de bank niet betrokken is heet in het juridisch jargon een onderhandse lening. Je kan deze lening afsluiten zonder dat je naar een notaris gaat. Op het moment dat de conversie wordt ingeroepen moet je wel naar een notaris. De overdracht van aandelen vereist namelijk een notariële akte.

 • In de algemene voorwaarden zijn aanvullende zaken geregeld bij een kredietovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan zaken als het overlijden van de kredietnemer. Of regelingen voor de vervroegde aflossing. Je kunt deze algemene voorwaarden van toepassing verklaren op een gewone leningsovereenkomst die je van onze site hebt gedownload.

 • Algemene voorwaarden van kredietverlening in de verhouding tussen kredietgever en zakelijke klant.
 • Het kwijtschelden van een schuld is voor veel mensen een vorm van een schenking. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om jaarlijks het bedrag van de fiscale vrijstelling aan schenking kwijt te schelden bij een geldlening aan de kinderen. Dit vrijgestelde bedrag wordt jaarlijks aangepast, zie hiervoor de site van De Belastingdienst

 • Delen van een auto is juridisch niet zo makkelijk als in de praktijk. De eigenaar van de auto moet zorgen voor het onderhoud, de APK en andere zaken. De eigenaar draait ook op voor alle boetes. Om duidelijk te maken wie wat moet betalen is een contract op zijn plaats.

 • Iedere werkgever mag geld aan een werknemer uitlenen. De Belastingdienst heeft daar geen problemen mee, zolang je maar rente in rekening brengt. Je moet afspraken altijd op papier zetten. Anders weet niemand wat afgesproken is als onenigheid ontstaat.Met deze personeelslening leg je alles vast. Het bedrag, de rente, de looptijd en zelfs dat de lening stopt als het dienstverband wordt beëindigd. De rente moet gemiddeld net zo hoog zijn als banken en kredietverstrekkers doen. Als je geen rente berekend, dan wordt dit bij het loon van de werknemer opgeteld en wordt loonheffing ingehouden.
 • Indien een directeur groot aandeelhouder een lening afsluit bij zijn BV is het van belang dat hier een zakelijke overeenkomst aan te grondslag ligt. De fiscus vindt het niet goed als de BV een voordeel laat liggen om zaken te doen met de eigen aandeelhouder. Deze overeenkomst voorziet daarin. Leningen waarbij de bank niet betrokken is heten in het juridisch jargon een onderhandse lening. Sinds 2013 heeft De Belastingdienst de regels aangescherpt om te beoordelen of er sprake is van een zakelijke verhouding tussen de BV en de DGA. Van groot belang is of er voldoende zekerheid gesteld is. De Belastingdienst kan een hypothecaire lening vereisen. Ook de keuze voor de rente is fiscaal gestuurd. Je kan een relatief hoge of juist lage rente overeenkomen. Je kan de rente vast zetten of juist koppelen aan bestaande rentetarieven. Laat je hierover adviseren door een fiscalist.

 • Wilt u geld lenen van of uitlenen aan uw kinderen, vrienden of familie?Download dit modelcontract en bespaar de kosten van een financieel adviseur of jurist.Hiermee heeft u de zekerheid van een actueel en door ervaren juristen opgestelde leningsovereenkomst.
  • Word-bestand direct downloaden
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Voldoet aan wet- en regelgeving 2019
  • Niet goed, geld terug
 • Indien een directeur groot aandeelhouder een lening afsluit bij zijn BV is het van belang dat hier een zakelijke overeenkomst aan te grondslag ligt. De fiscus vindt het niet goed als de BV een voordeel laat liggen om zaken te doen met de eigen aandeelhouder. Deze overeenkomst voorziet daarin. Leningen waarbij de bank niet betrokken is heten in het juridisch jargon een onderhandse lening. Sinds 2013 heeft De Belastingdienst de regels aangescherpt om te beoordelen of er sprake is van een zakelijke verhouding tussen de BV en de DGA. Van groot belang is of er voldoende zekerheid gesteld is. De Belastingdienst kan een hypothecaire lening vereisen. Ook de keuze voor de rente is fiscaal gestuurd. Je kan een relatief hoge of juist lage rente overeenkomen. Je kan de rente vast zetten of juist koppelen aan bestaande rentetarieven. Laat je hierover adviseren door een fiscalist.

 • Bij een deelname in een bedrijf wordt naast een belang in aandelen ook geld beschikbaar gesteld om te ondernemen. Dat beschikbare geld is in de vorm van een achtergestelde lening beschikbaar. De participant die de geldlening verstrekt stelt zijn lening achter bij de gewone crediteuren. Indien de lening niet wordt afgelost kan deze worden omgezet (geconverteerd) in aandelen.

 • Bij geldstromen tussen verschillende BV's is het verstandig om hieraan een overeenkomst ten grondslag te leggen. De fiscus wil dat dergelijke leningovereenkomsten voldoen aan basiseisen van zakelijkheid. Tussen partijen moeten afspraken bestaan over de hoogte van de geldsom, de rente en aflossing. Leningen waarbij de bank niet betrokken is heten in het juridisch jargon een onderhandse lening.

 • Bij het lenen van geld aan een onderneming kan er sprake zijn van gebrekkige zekerheid. De onderneming heeft niet veel bezittingen of bestaat nog niet lang. In dat geval kan de leningverstrekker kiezen voor een garantie van een persoon die wel verhaal biedt. Leningen waarbij de bank niet betrokken is heten in het juridisch jargon een onderhandse lening.

 • Om fiscale redenen kan het verstandig zijn dat ouders hun kinderen geld schenken. Als de ouders niet beschikken over voldoende liquide middelen, kunnen zij de schenking weer terug lenen van hun kinderen. We noemen dat schenken op papier. Bij deze lening moet wel een overeenkomst worden opgesteld en is rente verschuldigd. De rente moet jaarlijks ook daadwerkelijk worden voldaan, dit om de zakelijkheid aan te kunnen tonen. Deze eisen stelt de belastingdienst aan een dergelijke lening. Leningen waarbij de bank niet betrokken is heten in het juridisch jargon een onderhandse lening. Het kan gelet op de gevolgen die deze vorm van vermogensoverheveling kan hebben verstandig zijn deze overeenkomsten vast te leggen bij de notaris.

 • Soms wil een van de erfgenamen een voorschot op zijn erfenis. Om daar geen onduidelijkheid over te hebben is het verstandig een overeenkomst op te stellen.