Schenken
  • Het kwijtschelden van een schuld is voor veel mensen een vorm van een schenking. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om jaarlijks het bedrag van de fiscale vrijstelling aan schenking kwijt te schelden bij een geldlening aan de kinderen. Dit vrijgestelde bedrag wordt jaarlijks aangepast, zie hiervoor de site van De Belastingdienst

  • Om fiscale redenen kan het verstandig zijn dat ouders hun kinderen geld schenken. Als de ouders niet beschikken over voldoende liquide middelen, kunnen zij de schenking weer terug lenen van hun kinderen. We noemen dat schenken op papier. Bij deze lening moet wel een overeenkomst worden opgesteld en is rente verschuldigd. De rente moet jaarlijks ook daadwerkelijk worden voldaan, dit om de zakelijkheid aan te kunnen tonen. Deze eisen stelt de belastingdienst aan een dergelijke lening. Leningen waarbij de bank niet betrokken is heten in het juridisch jargon een onderhandse lening. Het kan gelet op de gevolgen die deze vorm van vermogensoverheveling kan hebben verstandig zijn deze overeenkomsten vast te leggen bij de notaris.

  • Ook als je geld geeft is het verstandig om een overeenkomst op te stellen. Dit is als bewijs voor de belastingdienst en eventueel verschuldigde schenkingsrechten. Ten tweede is het verstandig de bedoeling vast te leggen voor latere discussies over bijvoorbeeld de erfenis.Schenken tussen ouder en kind kent een jaarlijkse vrijstelling van schenkingsrecht in Nederland. Er zijn specifieke overeenkomsten voor schenking voor de eigen woning.
  • Ieder jaar kunnen ouders hun kinderen een bedrag schenken waarover de kinderen geen belasting hoeven te betalen. Dit bedrag wijzigt ieder jaar. Tussen hun 18e en 40e mogen ouders de kinderen eenmalig een extra groot bedrag geven. Het gaat hier om een algemene vrijstelling. Uw kind moet wel aangifte doen van de schenking en daarbij aangeven dat gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling.

  • Iets aan een ander geven kan om vele redenen en op veel manieren. Denk aan het schenken van een kunstwerk aan een museum of aan een familielid. Het is aan te raden duidelijke afspraken te maken, ook bij een schenking. Dat voorkomt ook latere discussies over de vraag of iets geschonken was of slechts uitgeleend.Ook op het schenken van goederen zijn de fiscale regels van toepassing die gelden voor schenkingen. Je kunt die nalezen op de site van De Belastingdienst.
  • De vrijstelling is behoorlijk en wordt jaarlijks aangepast. Momenteel is deze meer dan 50.000 euro. Alleen in 2014 was er een extra hoge schenking mogelijk tot 100.000 euro. In dat jaar was ook de beperking los gelaten dat de schenking aan de eigen kinderen moest plaatsvinden.Wil je meer weten kijk dan op de site van De Belastingdienst.
  • Soms wil een van de erfgenamen een voorschot op zijn erfenis. Om daar geen onduidelijkheid over te hebben is het verstandig een overeenkomst op te stellen.