Arbeid

Arbeid
 • Werkgevers geven werknemers sleutels tot (delen van) het bedrijf. In een overeenkomst kunnen de regels voor die sleutel duidelijk worden vastgelegd.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Het gebruik van sociale media in organisaties (bedrijven, overheden, non-profitinstellingen) door medewerkers is niet meer weg te denken. Wat mag er wel en wat niet? Medewerkers kunnen ook in hun vrije tijd uitingen doen over hun werk of werkgever. Tijdens hun werk kunnen ze via sociale media in contact komen met klanten, collega's of concurrenten. De Sociale media code biedt houvast voor werknemers en werkgever.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De organisatie geeft een stageplek en stagebegeleiding aan een stagiair. Er wordt een vergoeding afgesproken en de duur van de stageplek.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Veel opleidingen en scholen kennen een verplichte (maatschappelijke) stage. De leerlingen kunnen zelf een stageplek zoeken. De instelling kan ook met enkele werkgevers een stageovereenkomst sluiten. De leerlingen kunnen dan binnen de bepalingen van die overeenkomst een stageplek nemen bij de werkgever. Deze overeenkomst is opgesteld voor drie partijen, de stagebieder, de stagiair en de opleiding. Het belang van de overeenkomst is dat er duidelijkheid is dat er geen arbeidsovereenkomst tot stand komt. Tegelijk is er wel een gezagsverhouding. De stagiair moet zich aan de regels houden van de stagebieder. Ook is belangrijk dat duidelijk is of er een verzekering is afgesloten door de organisatie.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Werkgevers betalen (een deel van) de studiekosten. Indien de werknemer direct na het afronden van de opleiding vertrekt wil de werkgever een deel van die vergoeding terug.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Dit losse contract wordt met iedere werknemer gesloten die feitelijk een auto tot zijn beschikking krijgt. Met deze overeenkomst staat vast welke auto het is en dat de algemene regels van het reglement van toepassing zijn.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Werkgever en werknemer willen uit elkaar via een procedure bij de kantonrechter. Zij maken op voorhand afspraken over de ontslagdatum en vergoeding. De procedure bij de kantonrechter is op zogeheten neutrale gronden.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • In een reorganisatie worden tussen werkgever en vertegenwoordigers van de werknemers afspraken gemaakt voor een sociaal plan. Werknemers kunnen kiezen voor een vertrekregeling. Als de werknemer kiest voor de vertrekregeling moet deze overeenkomst worden gesloten.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Wat te doen bij verzuim is omgeven met veel regels. Wanneer ziekmelden, hoe ziekmelden als iemand op vakantie is. Met een reglement zijn de regels voor iedereen duidelijk.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Vrijwilligerswerk moet niet vrijblijvend zijn. Voor een organisatie die veel en langdurig gebruik maakt van vrijwilligers is het belangrijk duidelijke afspraken te maken. Die afspraken betreffen onder andere de inzetbaarheid van de vrijwilliger. Anderzijds biedt dit de vrijwilliger duidelijkheid over begeleiding en beleid. De overeenkomst geeft aan dat er een verzekering is. Dat is een belangrijk aandachtspunt. De organisatie moet zich verzekeren tegen eventuele schade die de vrijwilliger kan aanrichten. Hiervoor is de organisatie namelijk aansprakelijk. Ook moet je een verzekering hebben voor schade die de vrijwilliger kan leiden. Ook hier is namelijk de organisatie aansprakelijk.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
0
Winkelwagen
Deze website gebruikt cookies. Akkoord