Financieel

Financieel
 • De Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de Lease overeenkomst met de klanten. Op grond hiervan worden dan "losse" lease-overeenkomsten gesloten.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Het betreft hier een full operational lease. Het risico en onderhoud van het object blijven daarbij bij de leasemaatschappij. Alle kosten voor onderhoud komen dan voor rekening van de leasemaatschappij. Het contract is te gebruiken voor bij ieder object zoals auto's, schepen, vliegtuigen of machines.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een barterovereenkomst is een vorm van ruilhandel. Bijvoorbeeld een overeenkomst waarbij partijen advertentieruimte ruilen. De waarde van de te ruilen producten of diensten moet ongeveer gelijk zijn zodat de ruil met gesloten beurzen kan plaatsvinden.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een maatschap is een verzameling zelfstandige ondernemers. Met een derogatie-akte kunnen zij naar buiten optreden als een. Dat is voor sommige partijen wel zo praktisch, zoals de bank, de verhuurder en dergelijke. Die wil niet elke keer alle handtekeningen verzamelen. Het betreft een onderhandse akte, deze kan dus zonder notaris opgesteld worden.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een VOF of CV is juridisch gezien een verzameling zelfstandige ondernemers. Met een derogatie-akte kunnen zij naar buiten optreden als een. Dat is voor sommige partijen wel zo praktisch, zoals de bank, de verhuurder en dergelijke. Die wil niet elke keer alle handtekeningen verzamelen. Het betreft een onderhandse akte, deze kan dus zonder notaris opgesteld worden. De akte geeft de wederpartij ook de zekerheid dat hij niet achteraf geconfronteerd kan worden met onbekende bepalingen uit een overeenkomst tussen de vennoten.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Deze overeenkomst kan voor alle mogelijke zaken worden gebruikt. Er is een algemene overeenkomst bij nodig. Er is een aparte overeenkomst voor de lease van een auto.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Deze overeenkomst kan gebruikt worden bij iedere leaseauto. Er is wel sprake van een leasemaatschappij, maar dat kan in principe ook een garagehouder zijn.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een vennootschap onder firma (VOF, een commanditaire vennootschap (CV) of een eenmanszaak kan in het zakelijk verkeer willen handelen onder een bedrijfsnaam. Voor de wederpartij is van belang dat duidelijk is wie aansprakelijk is en onder welke naam deze zaken doet. De Rode Loper v.o.f. bestaat uit twee vennoten. De verklaring regelt voor de wederpartij eenmalig wie de vennoten zijn.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Door de schuld kwijt te schelden neemt de DGA zijn verlies op de lening. Fiscaal stond de lening bij de DGA als onderdeel van zijn vermogen. Na kwijt schelden is de lening voor de IB heffing verdwenen. De vermogenspositie van de BV wordt hier beter door, hetgeen in het belang van de DGA is. Let op dat bij dit soort transacties de fiscus goed mee zal kijken. De transactie moet op zakelijke gronden gebaseerd zijn. Voor de lening was een aparte leningovereenkomst tussen de DGA en de BV noodzakelijk, die is ook beschikbaar via deze website.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Werkgevers kunnen personeel geld lenen. De werkgever kan dan de aflossing gelijk op laten lopen met de loonbetalingen. Specifieke afspraken zijn nodig, bijvoorbeeld dat de lening stopt als het dienstverband stopt. Van belang is dat er een zakelijke rente wordt overeengekomen, en een duidelijke overeenkomst. Het risico is anders aanwezig dat de fiscus een beloningselement in de lening kan zien. Leningen waarbij de bank niet betrokken is heten in het juridisch jargon een onderhandse lening.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Indien een directeur groot aandeelhouder een lening afsluit bij zijn BV is het van belang dat hier een zakelijke overeenkomst aan te grondslag ligt. De fiscus vindt het niet goed als de BV een voordeel laat liggen om zaken te doen met de eigen aandeelhouder. Deze overeenkomst voorziet daarin. Leningen waarbij de bank niet betrokken is heten in het juridisch jargon een onderhandse lening. Sinds 2013 heeft De Belastingdienst de regels aangescherpt om te beoordelen of er sprake is van een zakelijke verhouding tussen de BV en de DGA. Van groot belang is of er voldoende zekerheid gesteld is. De Belastingdienst kan een hypothecaire lening vereisen. Ook de keuze voor de rente is fiscaal gestuurd. Je kan een relatief hoge of juist lage rente overeenkomen. Je kan de rente vast zetten of juist koppelen aan bestaande rentetarieven. Laat je hierover adviseren door een fiscalist.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Wilt u geld lenen van of uitlenen aan uw kinderen, vrienden of familie? Download dit modelcontract en bespaar de kosten van een financieel adviseur of jurist. Hiermee heeft u de zekerheid van een actueel en door ervaren juristen opgestelde leningsovereenkomst.
  • Word-bestand direct downloaden
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Voldoet aan wet- en regelgeving 2019
  • Niet goed, geld terug
 • Er zijn verschillende zekerheden mogelijk om een leningovereenkomst aan een ondernemer te versterken. Met deze verklaring zal de ondernemer geen geld steken in uitbreidingsinvesteringen zolang de lening niet is afgelost.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Veel stichtingen zijn na een tijdje niet meer actief. Je kan ze natuurlijk een slapend bestaan geven. Dat kost jaarlijks een klein bedrag voor de bankrekening en mogelijk enkele andere kosten. Je kan ook de stichting formeel opheffen. Dan kan je het saldo van de stichting uitkeren aan het doel waar de stichting voor is opgericht. Je kunt ook de stichting een ander doel geven. Maar de kosten van het oprichten van een nieuwe stichting zijn online erg laag. Vermoedelijk lager dan de kosten die de notaris in rekening brengt om de statuten van de stichting te wijzigen.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bestaande aandeelhouders of financiers kunnen geld lenen aan een BV. Ter meerdere zekerheid wordt dan de mogelijkheid van conversie opgenomen. Dat wil zeggen dat de lening kan worden omgezet in aandelen. Een krediet waarbij de bank niet betrokken is heet in het juridisch jargon een onderhandse lening. Je kan deze lening afsluiten zonder dat je naar een notaris gaat. Op het moment dat de conversie wordt ingeroepen moet je wel naar een notaris. De overdracht van aandelen vereist namelijk een notariële akte. Je kan een goede notaris vinden via www.doehetzelfnotaris.nl
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Het kwijtschelden van een schuld is voor veel mensen een vorm van een schenking. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om jaarlijks het bedrag van de fiscale vrijstelling aan schenking kwijt te schelden bij een geldlening aan de kinderen. Dit vrijgestelde bedrag wordt jaarlijks aangepast, zie hiervoor de site van De Belastingdienst
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De vrijstelling is behoorlijk en wordt jaarlijks aangepast. Momenteel is deze meer dan 50.000 euro. Alleen in 2014 was er een extra hoge schenking mogelijk tot 100.000 euro. In dat jaar was ook de beperking los gelaten dat de schenking aan de eigen kinderen moest plaatsvinden. Wilt u meer weten kijk dan op de site van De Belastingdienst.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bij een deelname in een bedrijf wordt naast een belang in aandelen ook geld beschikbaar gesteld om te ondernemen. Dat beschikbare geld is in de vorm van een achtergestelde lening beschikbaar. De participant die de geldlening verstrekt stelt zijn lening achter bij de gewone crediteuren. Indien de lening niet wordt afgelost kan deze worden omgezet (geconverteerd) in aandelen.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bij geldstromen tussen verschillende BV's is het verstandig om hieraan een overeenkomst ten grondslag te leggen. De fiscus wil dat dergelijke leningovereenkomsten voldoen aan basiseisen van zakelijkheid. Tussen partijen moeten afspraken bestaan over de hoogte van de geldsom, de rente en aflossing. Leningen waarbij de bank niet betrokken is heten in het juridisch jargon een onderhandse lening.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bij het lenen van geld aan een onderneming kan er sprake zijn van gebrekkige zekerheid. De onderneming heeft niet veel bezittingen of bestaat nog niet lang. In dat geval kan de leningverstrekker kiezen voor een garantie van een persoon die wel verhaal biedt. Leningen waarbij de bank niet betrokken is heten in het juridisch jargon een onderhandse lening.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Om fiscale redenen kan het verstandig zijn dat ouders hun kinderen geld schenken. Als de ouders niet beschikken over voldoende liquide middelen, kunnen zij de schenking weer terug lenen van hun kinderen. We noemen dat schenken op papier. Bij deze lening moet wel een overeenkomst worden opgesteld en is rente verschuldigd. De rente moet jaarlijks ook daadwerkelijk worden voldaan, dit om de zakelijkheid aan te kunnen tonen. Deze eisen stelt de belastingdienst aan een dergelijke lening. Leningen waarbij de bank niet betrokken is heten in het juridisch jargon een onderhandse lening. Het kan gelet op de gevolgen die deze vorm van vermogensoverheveling kan hebben verstandig zijn deze overeenkomsten vast te leggen bij de notaris. U kunt daarvoor een deel van het werk zelf doen en zo op de kosten besparen op onze zustersite DoeHetZelfNotaris.nl
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Indien een directeur groot aandeelhouder een lening afsluit bij zijn BV is het van belang dat hier een zakelijke overeenkomst aan te grondslag ligt. De fiscus vindt het niet goed als de BV een voordeel laat liggen om zaken te doen met de eigen aandeelhouder. Deze overeenkomst voorziet daarin. Leningen waarbij de bank niet betrokken is heten in het juridisch jargon een onderhandse lening. Sinds 2013 heeft De Belastingdienst de regels aangescherpt om te beoordelen of er sprake is van een zakelijke verhouding tussen de BV en de DGA. Van groot belang is of er voldoende zekerheid gesteld is. De Belastingdienst kan een hypothecaire lening vereisen. Ook de keuze voor de rente is fiscaal gestuurd. Je kan een relatief hoge of juist lage rente overeenkomen. Je kan de rente vast zetten of juist koppelen aan bestaande rentetarieven. Laat je hierover adviseren door een fiscalist.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Iets aan een ander geven kan om vele redenen en op veel manieren. Denk aan het schenken van een kunstwerk aan een museum of aan een familielid. Het is aan te raden duidelijke afspraken te maken, ook bij een schenking. Dat voorkomt ook latere discussies over de vraag of iets geschonken was of slechts uitgeleend. Ook op het schenken van goederen zijn de fiscale regels van toepassing die gelden voor schenkingen. Je kunt die nalezen op de site van De Belastingdienst
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Ook als je geld geeft is het verstandig een overeenkomst op te stellen. Dit is als bewijs voor de fiscus en eventueel verschuldigde schenkingsrechten. Ten tweede is het verstandig de bedoeling vast te leggen voor latere discussies over bijvoorbeeld de erfenis. Schenken tussen ouder en kind kent een jaarlijkse vrijstelling van schenkingsrecht in Nederland. Er zijn specifieke overeenkomsten op de site voor schenking voor de eigen woning.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Er bestaat een fiscale regeling waarbij het fiscaal aantrekkelijk is geld te lenen aan startende ondernemers. De regeling is sterk versoberd. Het fiscale voordeel is beperkt tot het in mindering brengen van de lening op uw vermogen in Box 3. Hiervoor geldt een jaarlijks gewijzigd maximum. Aan de lening zijn een aantal voorwaarden gesteld. Kijk voor actuele informatie op: de site van De Belastingdienst, zoek op durfkapitaal. De fiscale voordelen zijn uitgesloten voor geldleningen tussen echtgenoten, ongehuwd samenwonende partners en personen die in maatschap- of firmaverband samenwerken. De lening dient gedurende ten minste acht jaren na het overeenkomen van de geldlening, een lagere rang in te nemen dan is bepaald in artikel 277, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een overeenkomst van geldlening tussen twee partijen die een redelijke band met elkaar hebben bevat meestal geen dure zekerheden. Het vestigen van een hypotheek is een dergelijke zekerheid. Bij een overeenkomst van geldlening tussen een DGA en zijn BV en bijvoorbeeld binnen een familieverband is een positief/negatief verklaring een goede aanvulling. Op het eerste verzoek van de geldgever kan een hypotheek worden gevestigd.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Tussen een BV en haar directeur/aandeelhouder bestaat meestal een rekening courant verhouding. Hierop worden kleine bedragen geboekt die partijen elkaar verschuldigd zijn. De fiscus wil dat hieraan een overeenkomst ten grondslag ligt. De Belastingdienst heeft een uitleg over de aanpak van de Rekening Courant op haar website staan Voor een langdurige lening staan er twee aparte overeenkomsten op onze website. Dat is afhankelijk van de vraag of u de lening bij of aan uw BV heeft lopen.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Indien verschillende verschillende vennootschappen vallen binnen een concern zijn er ook vaak financiele verhoudingen. Voor de stand van die onderlinge wisselende leningen en eventuele rente moet een overeenkomst worden gesloten.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Ieder jaar kunnen ouders hun kinderen een bedrag schenken waarover de kinderen geen belasting hoeven te betalen. Dit bedrag wijzigt ieder jaar. Tussen hun 18e en 40e mogen ouders de kinderen eenmalig een extra groot bedrag geven. Het gaat hier om een algemene vrijstelling. Uw kind moet wel aangifte doen van de schenking en daarbij aangeven dat gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De schuldbekentenis komt van pas op het moment dat iemand niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Er zijn goederen geleverd, maar die kan de afnemer niet betalen. Hij wil wel betalen. Hij tekent deze schuldbekentenis.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De organisatie verschaft zekerheid aan de tegenpartij tegen wijzigingen in het bestuur. Deze hebben pas rechtskracht als zij per aangetekende brief bekend zijn gemaakt. Dit is van belang in de rechtsverhouding tussen een organisatie en bijvoorbeeld een bank of verhuurder.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Soms wil een van de erfgenamen een voorschot op zijn erfenis. Om daar geen onduidelijkheid over te hebben is het verstandig een overeenkomst op te stellen.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
1
Winkelwagen
Deze website gebruikt cookies. Akkoord