Financieel

Financieel
 • Er bestaat een fiscale regeling waarbij het fiscaal aantrekkelijk is geld te lenen aan startende ondernemers. De regeling is sterk versoberd. Het fiscale voordeel is beperkt tot het in mindering brengen van de lening op uw vermogen in Box 3. Hiervoor geldt een jaarlijks gewijzigd maximum. Aan de lening zijn een aantal voorwaarden gesteld. Kijk voor actuele informatie op: de site van De Belastingdienst, zoek op durfkapitaal. De fiscale voordelen zijn uitgesloten voor geldleningen tussen echtgenoten, ongehuwd samenwonende partners en personen die in maatschap- of firmaverband samenwerken. De lening dient gedurende ten minste acht jaren na het overeenkomen van de geldlening, een lagere rang in te nemen dan is bepaald in artikel 277, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een overeenkomst van geldlening tussen twee partijen die een redelijke band met elkaar hebben bevat meestal geen dure zekerheden. Het vestigen van een hypotheek is een dergelijke zekerheid. Bij een overeenkomst van geldlening tussen een DGA en zijn BV en bijvoorbeeld binnen een familieverband is een positief/negatief verklaring een goede aanvulling. Op het eerste verzoek van de geldgever kan een hypotheek worden gevestigd.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Tussen een BV en haar directeur/aandeelhouder bestaat meestal een rekening courant verhouding. Hierop worden kleine bedragen geboekt die partijen elkaar verschuldigd zijn. De fiscus wil dat hieraan een overeenkomst ten grondslag ligt. De Belastingdienst heeft een uitleg over de aanpak van de Rekening Courant op haar website staan Voor een langdurige lening staan er twee aparte overeenkomsten op onze website. Dat is afhankelijk van de vraag of u de lening bij of aan uw BV heeft lopen.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Indien verschillende verschillende vennootschappen vallen binnen een concern zijn er ook vaak financiele verhoudingen. Voor de stand van die onderlinge wisselende leningen en eventuele rente moet een overeenkomst worden gesloten.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Ieder jaar kunnen ouders hun kinderen een bedrag schenken waarover de kinderen geen belasting hoeven te betalen. Dit bedrag wijzigt ieder jaar. Tussen hun 18e en 40e mogen ouders de kinderen eenmalig een extra groot bedrag geven. Het gaat hier om een algemene vrijstelling. Uw kind moet wel aangifte doen van de schenking en daarbij aangeven dat gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De schuldbekentenis komt van pas op het moment dat iemand niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Er zijn goederen geleverd, maar die kan de afnemer niet betalen. Hij wil wel betalen. Hij tekent deze schuldbekentenis.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De organisatie verschaft zekerheid aan de tegenpartij tegen wijzigingen in het bestuur. Deze hebben pas rechtskracht als zij per aangetekende brief bekend zijn gemaakt. Dit is van belang in de rechtsverhouding tussen een organisatie en bijvoorbeeld een bank of verhuurder.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Soms wil een van de erfgenamen een voorschot op zijn erfenis. Om daar geen onduidelijkheid over te hebben is het verstandig een overeenkomst op te stellen.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
0
Winkelwagen
Deze website gebruikt cookies. Akkoord