Ondernemen

Ondernemen
 • Optierechten zijn rechten waarbij nu wordt vastgelegd wat in de toekomst de inhoud van een overeenkomst is. In dit geval krijg je dus nu de optie om later aandelen te kopen. Je bepaald nu al welke prijs je dan moet betalen. Gaat het beter dan verwacht met de onderneming, dan zijn je opties meer waard. Gaat het slechter dan is je optie niets waard.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bij een activatransactie worden zaken verkocht zoals de naam van horecagelegenheid, de inboedel en goodwill. Voor de overname van een eventueel huurcontract of koop van het pand moet een aparte overeenkomst worden opgesteld. De overeenkomst onderscheidt zich dus van een overname van een BV, daarbij gaan alle rechten en plichten van de BV automatisch over naar de koper.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De fiscus wil dat een BV goed georganiseerd is. In het bijzonder als het de verhouding tussen verschillende aan elkaar gelieerde bedrijven en/of personen betreft. Om misbruik van leningen te voorkomen moeten deze dus schriftelijk zijn vastgelegd. Met dit pakket aan contracten maak je alles fiscus proof.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Cosignatie is een manier om als tussenhandel (winkel, galerie en dergelijke) minder financiele risico's te lopen. Door de goederen niet in te kopen maar in consignatie te nemen is er minder beslag op kapitaal. Bovendien wat niet verkocht wordt gaat terug naar de inbrenger. Deze manier van handel vindt veel plaats bij creatieve beroepen zoals kunstschilders of meubelmakers. Het is ook toepasbaar op andere goederen.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bij een samenwerking tussen ondernemingen is er altijd een spanningsveld tussen openheid en concurrentiegevoelige informatie. Dit geheimhoudingscontract geeft een aantal spelregels voor de omgang met vertrouwelijke informatie. Dergelijke overeenkomsten staan ook bekend onder de Engelse naam Non Disclosure Agreement NDA.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Franchise is een handelsmethode. Zelfstandige ondernemers werken onder de naam die van een ander is. Dat zijn meestal grote en bekende ketens. De franchisegever regelt centraal een aantal zaken zoals marketing, merkenrechten en vaak ook administratieve diensten. Veel winkelformules werken met franchise.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Er zijn situaties waarin een bedrijf een medewerker wil machtigen om een specifieke betaling te doen. Denk dan aan een aanschaf die de normale bevoegdheid van een directeur of medewerker te boven gaat.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Als je dan een stichting hebt moet je de rest van de zaken goed regelen. Dat kun je nu doen in eenmaal met dit complete pakket aan contracten voor een stichting.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De koop of fusie van een onderneming gaat in stappen: - het delen van informatie tussen koper en verkoper; - de intentie de onderneming te kopen; - de keuze voor de vorm van de verkoop van de onderneming. Bij alle fases horen verschillende contracten. Al deze contracten vindt u in dit pakket.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bij een samenwerking tussen twee ondernemingen komen vooral inhoudelijke zaken aan de orde. Die moet u duidelijk met elkaar op schrift hebben, zoals doel, opbrengst en ieders inbreng. Deze overeenkomst helpt u bij het formaliseren van de samenwerking.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Als twee partijen samen een offerte willen uitbrengen moeten zij hun onderlinge verhouding vastleggen. Zij regelen de financiele en inhoudelijke kant van de samenwerking.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bij een opdracht tot dienstverlening zal de opdrachtnemer een dienst uitvoeren. Dat kan eenmalig of regelmatig zijn. Diensten kunnen van allerlei soort zijn. Kenmerkend is dat er geen product tot stand komt.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De afbakening van het gebruik van een gemaakt foto is van groot belang. Is de foto gemaakt voor een concrete campagne, voor een bepaald medium? Het is belangrijk dat goed vast te leggen.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Ondernemers stellen het soms op prijs dat zij een apart kantooradres hebben. De aanbieders van deze service, business centres, moeten een overeenkomst maken. Deze is nodig om duidelijk te maken welke diensten worden afgenomen.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Zoals een VOF of firma wordt aangegaan door een overeenkomst, zo moet deze ook weer worden gestaakt. Je moet het dus samen eens worden en de afspraken vastleggen in een contract. In dat contract staan de afspraken over de verdeling van eventuele bezittingen en goodwill. Er moeten ook afspraken zijn over eventuele doorlopende verplichtingen (huur en dergelijke).
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een Non Disclosure Agreement NDA is een van de eerste stappen in het koop en verkoopproces van een onderneming. De verkoper gaat vertrouwelijke informatie over zijn bedrijf verschaffen. De koper zal deze geheim houden. De volgende stap in het verkoopproces is de intentieverklaring om een overname te doen (Letter of Intent). Een geheimhoudingsovereenkomst is in de praktijk lastig te handhaven. Het is echter toch belangrijk deze te tekenen. Partijen zijn zich dan bewust van de vertrouwelijkheid van de informatie.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bij distributie heeft de distributeur het recht om producten te verkopen die hij heeft ingekocht van de distributiegever. Een distributeur kan voor verschillende leveranciers distributeur zijn. Een leverancier kan ook verschillende distributeurs hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld ieder een eigen regio hebben of een eigen onderdeel van de productlijn.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Speelautomaten (gokkasten, flipperkasten en andere machines) zijn eigendom van bedrijven die deze plaatsen in horeca-ondernemingen. De exploitant ontvangt een deel van de opbrengst.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De agentuur of handelsovereenkomst is de overeenkomst die wordt gebruikt voor onder andere vertegenwoordigers. Zij handelen voor eigen rekening en risico, maar met de goederen van een ander. Deze noemen wij de principaal.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Agentuur en handelsovereenkomst zijn juridisch gezien gelijk.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
0
Winkelwagen
Deze website gebruikt cookies. Akkoord