Wonen

 • Voor de bouw van een nieuwbouwwoning moet een overeenkomst worden gesloten tussen de opdrachtgever en de aannemer. De overeenkomst gaat uit van een eindgebruiker die tevens opdrachtgever is.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Brief waarin de aannemer gewaarschuwd wordt voor zijn aansprakelijkheid bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. De brief wordt gebruikt voordat de werkzaamheden plaatsvinden. Voorbeelden van gebruik zijn: - werkzaamheden aan het pand door een verhuurder; - werkzaamheden bij de buren; - werkzaamheden aan de weg.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De aanslag van jouw OZB is gebaseerd op de waarde van jouw woning. Indien deze waarde in jouw ogen te hoog is vastgesteld kunt je bezwaar maken. Tegen de beslissing van de gemeente op dit bezwaar, kun je dan beroep instellen bij de rechtbank. Dit beroep dient binnen zes weken na de beslissing van gemeente ingediend te worden. De rechter kan de waarde dan lager vaststellen. Leden van de vereniging Eigen Huis kunnen hiervan ondersteuning krijgen. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan je de rechter vragen om een vergoeding voor de proceskosten.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een verhuurder mag geen kosten voor een huurovereenkomst in rekening brengen die niet direct in verband staan met de huurovereenkomst. Denk daarbij aan sleutelgeld of onredelijke bemiddelingskosten.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Het is lastig om eenzijdige stappen te nemen als huurder. In dit geval stel je je op het standpunt dat jouw woongenot is aangetast door het achterstallige onderhoud. Je krijgt dus niet wat je hebt afgesproken dat je zou huren. Let wel het is verstandig om een potje te maken van de huur die je niet gaat betalen. Als je dan later toch geen gelijk krijgt kun je de achterstallige huur nog betalen.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Eigenaren van hoge gebouwen kunnen op hun dak een antenne laten plaatsen van aanbieders van mobiele telefonie. Deze langlopende overeenkomsten kunnen worden overgedragen als de licentie van de mobiele aanbieder niet wordt verlengd.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bij garageverhuur is het van belang duidelijk af te spreken dat dit voor particulier gebruik is en niet voor de uitoefening van een bedrijf. De overeenkomst is ook voor de verhuur van een garagebox te gebruiken of voor een opslagruimte, parkeerplaats of parkeerplek.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Huurders hebben in Nederland een sterke huurbescherming. Tijdelijke verhuur is dan ook niet zo maar mogelijk. Daarmee zou de huurbescherming worden doorkruist. Bij gestoffeerde en gemeubileerde woningen ligt dat anders. Als partijen bovendien beiden de intentie hebben tot tijdelijke verhuur en dat ook vastleggen is het mogelijk. Tijdelijke verhuur vindt vaak plaats aan ex-pats, buitenlandse studenten en docenten voor de duur van hun verblijf in Nederland. De huur wordt ook wel met de Engelse term short stay aangeduid. Het contract bevat een diplomatenclausule.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Als een koophuis of koopwoning niet verkocht kan worden kan deze tijdelijk worden verhuurd. Hiervoor is een ontheffing van het college van B & W vereist. Deze wordt gegeven op grond van de Leegstandswet. Met deze vergunning kan een tijdelijke huurovereenkomst worden aangegaan. Dit is een huurovereenkomst voor tijdelijk verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet. De Rijksoverheid heeft het formulier om een vergunning aan te vragen online beschikbaar gesteld. Als er een hypotheek rust op de woning is ook toestemming van de hypotheekverstrekker nodig. Denk ook aan de verzekering van de woning, die zal wijzigen bij verhuur. Naast particuliere koopwoningen zijn er ook mogelijkheden tijdelijke verhuur voor woningen die op de nominatie staan voor sloop of renovatie en woonruimte in gebouwen: - tijdelijke verhuur gebouwen; - tijdelijke verhuur woningen in afwachting renovatie of sloop.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Deze overeenkomst is bedoeld voor een normale verhuur van een woning. Niet geschikt voor kamerhuur of tijdelijke verhuur. Daarvoor zijn andere overeenkomsten in onze databank.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Voor de verstrekking van een hypotheek zeker met NHG garantie zijn enkele zekerheden nodig. Deze verklaring geeft meer zekerheid over de aard van het dienstverband dat iemand heeft.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Huurovereenkomst voor een zogeheten onzelfstandige woonruimte, een kamer, verdieping, tuinhuis of ander onderdeel van een woning. Meestal is hier sprake van onderhuur of onderverhuur. Dit is niet altijd toegestaan op grond van de eigen huurovereenkomst of hypotheekakte.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een koopovereenkomst van een bebouwd perceel. Doel van de koper is het perceel te ontwikkelen. Aangezien deze ontwikkeling niet direct ingaat kan de verkoper het perceel tot een later tijdstip in gebruik houden.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een koopoptie biedt het recht om later over te gaan tot koop tegen de voorwaarden en prijs zoals genoemd in de koopoptie. Het woord optie is letterlijk "een mogelijkheid".
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • De mogelijkheid om een recht van opstal te vestigen maakt het mogelijk om de eigendomsrechten van de eigenaar van de grond en die van de opstallen te scheiden. Normaal is alles dat gebouwd is op de grond ook eigendom van de eigenaar van de grond. Bij een recht van opstal worden deze eigendommen gescheiden. Een recht van opstal moet worden gevestigd bij een notaris en ingeschreven in het kadaster.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Een erfpachtrecht wordt gevestigd bij notariele akte. Het recht maakt het mogelijk een langdurig recht te verstrekken tot het gebruik van de grond. De laatste jaren is ook particulier erfpacht in opkomst. Door alleen de opstallen te verkopen kan de koopprijs van een woning fors omlaag. Dat wordt dan gecompenseerd met jaarlijkse erfpachtcanon.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Je doet niet iedere dag zaken met een aannemer. Daarom is het belangrijk om de zaken goed af te spreken. Deze overeenkomst gaat over de bouw van een compleet object of een deel daarvan. Zeker bij particulier opdrachtgeverschap moet je goed kijken wie welke risico's draagt.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bij de koop van een woning gaat het risico van schade en verlies aan de woning over naar de koper bij de levering van de woning. In dit geval krijgt de koper eerder de sleutel en dus ook eerder het risico.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Taxatie van onroerend goed vindt plaats door een erkende taxateur. De taxatie kan op dit voorbeeld worden uitgevoerd.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Bij sloop en renovatie is vaak een periode waarin niet alle huurwoningen leeg zijn. In deze periode kunnen de woningen nog tijdelijk verhuurd worden aan bijvoorbeeld studenten of anderen. Dit is mogelijk met een huurovereenkomst die is gebaseerd op de Leegstandwet. De tijdelijke huurder is verplicht de woning te verlaten. Let echter op bij huurders met minderjarige kinderen. Een huurder deed met succes een beroep op art. 8 EVRM en kreeg recht op vervangende huisvesting. Er zijn aparte overeenkomsten voor tijdelijke verhuur van woningen en woonruimte in gebouwen: - tijdelijke verhuur koopwoningen; - tijdelijke verhuur gebouwen.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Veel gebouwen wachten op een nieuwe bestemming, zoals kantoren, scholen of zorginstellingen. Soms kunnen deze met eenvoudige middelen geschikt gemaakt kunnen worden voor bewoning. De verhuurder moet een investering doen. Hij kan dan op grond van de Leegstandwet een vergunning voor tien jaar krijgen om de woonruimte tijdelijk te verhuren. Tijdelijke verhuur is ook mogelijk voor koopwoningen die niet verkocht kunnen worden en voor woningen die op de nominatie voor renovatie of sloop staan. Zie hiervoor: - tijdelijke verhuur koopwoningen; - tijdelijke verhuur woningen in afwachting renovatie of sloop.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
 • Als u een appartement koopt wordt u meestal ook lid van een Vereniging van Eigenaren. In dat geval is het zeer verstandig om in kaart te brengen hoe deze vereniging er voor staat. De checklist helpt u door dat proces.
  • Download direct
  • Opgesteld door ervaren juristen
  • Niet goed, geld terug
0
Winkelwagen
Deze website gebruikt cookies. Akkoord