Beschrijving

Aandeelhouder verklaart afstand te doen van zijn statutair recht tot het uitoefenen van een voorkeursrecht bij uitgifte of aanbieding van aandelen in BV.