Beschrijving

Een overeenkomst voor het verrichten van consultancy-werkzaamheden ten behoeve en in opdracht van opdrachtgever.

Bevat bepalingen over:
– Consultancy
– Prestatie
– Vergoedingssysteem
– Looptijd
– Diensten aan derden
– Aansprakelijkheid
– Belasting en sociale verzekeringspremies
– Garantstelling
– Overige bepalingen