Beschrijving

Detacheringsovereenkomst tussen inlener, uitlener en gedetacheerde overeengekomen waarbij tussen partijen wordt overeengekomen dat gedetacheerde namens uitlener bij inlener werkzaamheden verricht.