Beschrijving

Financial leaseovereenkomst waarbij lessee voorafgaand al eigenaar is van het object en de koopprijs daarvan niet zelf kan voldoen aan leverancier Hij kan dit wel doen via betaling daarvan door Lessor dan wel via een geldlening van Lessor aan Lessee. In dit geval blijft lessee eigenaar van het object.
De lessee verpandt het object aan de leasemij.
Buiten dit contract zijn ook nog Algemene Voorwaarden voor Lease met verpanding van toepassing. Deze moet u nog apart downloaden.

Bevat bepalingen over:
– aard van het object;
– hoogte van de lening;
– verpanding;
– aflevering;
– verzekering;
– betaling aan leverancier door lessee;
– toepasselijkheid algemene voorwaarden;
– rechtskeuze.