Beschrijving

Verklaring van de vennootschap die debiteur is van de klant van de bank en die belang heeft bij financiering door bank aan klant, waarbij de vennootschap verbindt zich om op eerste verzoek en op de enkele schriftelijke mededeling van de bank dat (enig gedeelte van) het door de debiteur aan de bank verschuldigde opeisbaar is, doch nog niet is voldaan, onvoorwaardelijk en onverwijld aan de bank als eigen schuld te zullen voldoen hetgeen de bank volgens haar mededeling van de debiteur te vorderen heeft, echter tot een maximum bedrag gelijk aan de inkoopprijs van de zaken voorzover die door de debiteur van of via de vennootschap zijn betrokken, die op de dag van voornoemde mededeling op het moment van dagafsluiting door de debiteur aanwezig zijn, en die aan de bank verpand zijn.