Beschrijving

Huurovereenkomst om bedrijfsmaterieel te verhuren. De overeenkomst heeft geen einddatum. De goederen worden geleverd/geproduceerd door een fabrikant/leverancier. De verhuurder verhuurt de goederen aan de huurder. Deze is gehouden goed voor het materieel te zorgen.

Bevat bepalingen over:
– het object’
– verzekeringsplicht;
– wijze van betaling;
– zekerheden voor de verhuurder bij wanbetaling;
– eigendomswaarborgen voor verhuurder;
– reparatie en onderhoud.