Beschrijving

De incasso-overeenkomst bepaalt de verhouding tussen het incassobureau en de ondernemer die zijn vorderingen uit handen geeft.

Uitgebreide incasso overeenkomst met de volgende bepalingen:
-onderwerp van de overeenkomst;
– werkingssfeer;
– duur van de overeenkomst;
– incassoprocedure;
– uitvoering van de incassodiensten;
– kwaliteit en rendement;
– medewerking;
– provisie;
– rapportage;
– overdracht van betalingen;
– facturering;
– zekerheden;
– ontbinding van de overeenkomst;
– overige bepalingen.