Beschrijving

Uitgebreide koop/Verkoop overeenkomst van aandelen tussen besloten vennootschappen. Koper verschaft eigendom van de totaal geplaatste aandelen van de verkoper.

Bepalingen over:
– Koop, verkoop, Koopprijs
– Levering, betaling
– Overige handelingen verbandhoudende met de levering
– Garanties
– Inbreuken, tekortkomingen
– Vrijwaring
– Non-concurrentie
– Geheimhouding
– Overige Afspraken
– Slotbepalingen