Beschrijving

Voorlopige koopovereenkomst van een bedrijfsmatig onroerend goed. De overeenkomst kan gebruikt worden voor de koop van een bedrijfspand voor eigen gebruik. De overeenkomst kan ook worden gebruikt voor verhuurde objecten.

Bevat bepalingen over:
– Kosten,
– rechten en overdrachtsbelasting;
– waarborgsom;
– staat van de onroerende zaak;
– gebruik;
– feitelijke levering;
– roerende zaken;
– overdracht aanspraken;
– risico-overgang;
– beschadiging door overmacht.