Beschrijving

In deze overeenkomst wordt onder andere het volgende geregeld: een tijdelijk gebruikersrecht dat eindigt bij beeindiging van de arbeidsovereenkomst.