Beschrijving

Lease overeenkomst waarbij specifieke software door lessor aan lessee in gebruik wordt gegeven. Lessor heeft daartoe de licentie bevoegdheid verkregen van de leverancier van deze software. De Lessee en Leasemij zijn geen eigenaar van de programmatuur. Lessee is gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst uitsluitend sublicentiehouder voor Leasemij. Leasemij kan Lessee niet het genot garanderen van onbeperkt gebruik van de programmatuur gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst.