Beschrijving

De opdrachtgever verlangt tot meerdere zekerheid voor de stipte nakoming door de aannemer van zijn verplichtingen uit bovengenoemde overeenkomst een bankgarantie die zich tot een maximumbedrag, onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant stelt tegenover de opdrachtgever voor de stipte nakoming door de aannemer van zijn financiele verplichtingen.