Beschrijving

Joint venture overeenkomst waarbij twee aandeelhouders in twee ondernemingen die elk min of meer in dezelfde branche actief zijn besluiten om beide ondernemingen in te brengen in een gezamenlijk op te richten nieuwe vennootschap.
Partijen spreken in deze overeenkomst tevens af op welke de wederzijdse belangen en inbrengen moeten worden gewaardeerd zonder dat sprake is van over- of onderbedeling.

Bevat bepalingen over:
– naam, zetel en doel nieuwe onderneming;
– bestuur, boekjaar;
– vervreemding aandelen;
– waardering inbreng.