Beschrijving

Een overeenkomst tussen partijen voor het verlenen van werving en selectiediensten.

Bevat bepalingen over:
* Dienstverlening
* Toepassing Algemene Voorwaarden
* Honorarium
* Betaling
* Vertrouwelijkheid
* Derdenwerking
* Aansprakelijkheid
* Overmacht
* Ontbinding overeenkomst