Beschrijving

Raamovereenkomst voor een wervings en selectieopdracht. Hiermee worden algemene afspraken opgesteld. Concrete wervingsopdrachten worden per keer opgedragen en vallen dan onder deze raamovereenkomst.
Partijen zijn een werving- en selectiebureau (opdrachtnemer) en een organisatie die regelmatig werving- en selectieopdrachten wil laten uitvoeren (opdrachtgever).

Bevat bepalingen over:
– definities;
– onderwerp overeenkomst;
– uitvoering van de opdracht;
– advertenties;
– honorering;
– facturering en betaling;
– begin en einde van de overeenkomst;
– geheimhouding en recht van publicatie;
Bevat tevens een bijlage:
– Model specifieke zoekopdracht