Beschrijving

Samenwerkingsovereenkomst tussen bouwbedrijven. In het zicht van de gunning van een bepaald project zullen zij samenwerken in een samenwerkingsverband. Dit zal in stand blijven voor de duur van de realisering van het project.
In gezamenlijk overleg zullen ten behoeve van het werk een of meerdere opzichters worden aangewezen.