Beschrijving

Standaardvoorwaarden detachering met bepalingen over de detacheringwerkzaamheden, het opnemen van vakantie, de begeleidingsgesprekken, de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever, de vergoedingen en betaling en de duur.