De Sociaal-Economische Raad is een adviesorgaan van de regering voor sociaal-economische beleidsterreinen.