Sociale verzekeringen zijn er voor bedoeld om iemand een uitkering te geven als die bijvoorbeeld ziek wordt, werkloos raakt of te oud is om te werken. Sociale verzekeringen worden ook wel sociale premies genoemd.

Iedereen die werkt is verplicht om, over een deel van zijn loon, sociale premies te betalen. Dit is een soort belasting die speciaal bedoeld is om onder andere zieke, werkloze of oude mensen een uitkering te geven. Door sociale premie te betalen ben je er dus van ‘verzekerd’ (daarom heet het ook sociale verzekering) dat je nog steeds inkomen hebt als je ziek wordt, werkloos raakt enz.

Sociale verzekeringen worden opgesplitst in twee soorten: Werknemersverzekeringen en Volksverzekeringen.

Let op: Een sociale verzekering is iets anders dan een sociale voorziening!