De staatsschuld of overheidsschuld is de totale schuld van de overheid. Anders gezegd: het totaal aan uitstaande leningen van de overheid.

Advertentie