Een stichting kent in tegenstelling tot een vereniging geen leden. Een stichting streeft bepaalde doelen na, zoals het beheren van het dorpshuis, het onderhouden van een natuurgebied of het in stand houden van monumentale panden. Een stichting heeft net als een vereniging een bestuur en de inkomsten bestaan vaak uit schenkingen en overheidssubsidies. Er is sprake van een rechtspersoon.

Advertentie