Beleid waarmee de regering invloed uitoefent op de beschikbare hoeveelheid, kwaliteit of kosten van de productiefactoren in Nederland. Structuurbeleid wordt ook wel aanbodbeleid of groeipolitiek genoemd.

Advertentie