Subsidies zijn betalingen van de overheid aan burgers of bedrijven zonder dat daar een tegenprestatie voor hoeft te worden geleverd. Een subsidie heeft wel een oormerk (bepaald doel). Bijvoorbeeld: huursubsidie is een bedrag dat aan burgers wordt betaald die een laag inkomen hebben. Ander voorbeeld: exportsubsidie is een bedrag dat aan bedrijven wordt betaald om de verkoop van goederen en diensten in het buitenland te stimuleren.