Box 2

Het Nederlandse stelsel van inkomstenbelasting bestaat uit drie boxen, ook wel het boxenstelsel genoemd. In Box 2 vallen alle belastingen die moeten worden betaald uit inkomsten die zijn verkregen uit aanmerkelijk belang. Dit betekent dat een belastingplichtige inkomstenbelasting moet betalen wanneer hij meer dan […]