HomeKenmerk: Bedrijfseconomie

Crediteuren

Dit zijn rekeningen die nog betaald moeten worden aan personen of bedrijven, omdat zij goederen of diensten hebben geleverd die nog niet gelijk (contant) zijn betaald. Kortom: crediteuren zijn alle openstaande rekeningen van een onderneming of organisatie die nog betaald moeten worden.

2019-04-25T14:22:33+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Curator (Bewindvoerder)

Een bedrijf kan failliet gaan of onder curatele worden gesteld. Het meest bekende is het faillissement, maar kan ook onder tijdelijke curatele worden gesteld. De organisatie is dan niet failliet, maar wordt onder toezicht geplaatst. Het doel is om een doorstart te geven.

Als een doorstart niet lukt, wordt door de […]

2019-11-22T04:30:05+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Cyclische bedrijfstakken

Dit zijn bedrijfstakken die sterk reageren op de conjunctuurbeweging.

Voorbeeld: De basismetaalindustrie. Op het moment dat het slechter gaat met de economie worden er minder auto’s gemaakt, minder deurkrukken, minder landbouwwerktuigen, minder heggenscharen etc. De bedrijfstak die het ergste te leiden heeft van de slechte economie in dit geval is de […]

2018-05-21T15:14:16+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: , |

Debiteuren

Dit zijn openstaande rekeningen van personen of bedrijven, omdat zij goederen of diensten geleverd hebben gekregen die niet gelijk (contant) zijn betaald. Kortom: debiteuren zijn alle rekeningen die nog aan een onderneming of organisatie moeten worden voldaan.

2018-05-21T15:14:15+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Diepte-investering

Arbeidsbesparende investering.

Bijvoorbeeld: In een koekjesfabriek staan twee koekjesmachines. Achter elke machine staan twee arbeiders. Er zijn in totaal dus vier mensen op de werkvloer. Er is sprake van een diepte-investering als de baas besluit om alle twee de koekjesmachines weg te doen en een nieuwe verbeterde koekjesmachine te kopen waar […]

2018-05-21T15:14:12+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Duurzame consumptiegoederen

Consumptiegoederen die voor een langere tijd meegaan (langer dan een jaar). Er zijn ook niet-duurzame consumptiegoederen. Dat zijn goederen die voor een korte tijd meegaan (korter dan een jaar). Oftewel: de wc-pot [duurzaam] en het toiletpapier [niet-duurzaam].

Voorbeelden:
Duurzaam: handdoek, rekenmachine, huis, auto etc.
Niet-duurzaam: quarterpounder, drankje, bezoek aan de bioscoop.

2018-05-21T15:15:39+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: , |

Duurzame productiegoederen

Productiegoederen die voor een langere tijd meegaan (langer dan een jaar). Er zijn ook niet-duurzame productiegoederen. Dat zijn goederen die voor een korte tijd meegaan (korter dan een jaar).

Voorbeelden:
Duurzaam: machines, vrachtauto’s, werkkleding, printers, telefoons, computers etc.
Niet-duurzaam: papier, olie, water, schoonmaakmiddelen etc.

2018-05-21T15:15:38+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Eenmanszaak

In een eenmanszaak is één persoon eigenaar van een bedrijf of iemand die een zelfstandig beroep uitoefent. Er is sprake van een eenmanszaak als er:
– één eigenaar is;
– het eigen vermogen zelf is ingebracht;
– de eigenaar is volledig aansprakelijk is voor de schulden;
– geen sprake is van een

2018-05-21T15:15:35+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Eigen vermogen (EV)

Wat is eigen vermogen? We beginnen met een eenvoudig voorbeeld om erin te komen. Stel dat je een huis, auto en andere bezittingen hebt. Je woning was €250.000 en je auto €25.000. Verder heb je voor €20.000 aan andere bezittingen, zoals interieur, televisie, telefoon, fiets en kleding. Je totale bezittingen […]

2018-05-21T15:15:34+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Faillissement

Een onderneming gaat failliet als het langdurig niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Simpel gezegd kan een onderneming niet meer blijven bestaan, omdat er onvoldoende geld wordt verdiend. Een rechter spreekt een faillissement uit. In economische termen wordt de onderneming geliquideerd. Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, […]

2018-05-21T15:11:41+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |

Fusie

Het samengaan (versmelten) van twee of meer ondernemingen tot één nieuwe onderneming. Dit is iets anders dan een overname. Bij een overname is er geen sprake van samensmelting, maar dan neemt een bedrijf een ander bedrijf over.

2018-05-21T15:15:28+01:00Categorieën: Ondernemen & Financiën|Tags: |