Belastbare som

De belastbare som het is het belastbaar inkomen minus de basisaftrek.