Voor wie geen roze bril, maar helderheid over geldzaken wil.
Trefwoord: C

Calculatiekartel

Dit is een samenwerking tussen oligopolisten waarbij afspraken worden gemaakt over de berekening van de kostprijs. In dit geval worden afspraken gemaakt over het hanteren van een bepaald calculatieschema. Het kan overigens wel zo zijn dat deze bedrijven verschillende verkoopprijzen hanteren. Het doel van een calculatiekartel is het beperken van […]

2018-05-21T15:14:26+01:00Categorie: Economie|Tags: , , |

Carl Menger

Het leven van Carl Menger is nauwelijks spectaculair te noemen. Hij werd in 1840 geboren in Galicië, tegenwoordig het zuiden van Polen, destijds deel uitmakend van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. Hij studeerde rechten in Krakau (dat in Galicië ligt), Praag en Wenen. Toen hij 27 jaar oud was, begon hij zich […]

2016-10-17T01:03:45+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt, bewerkt en publiceert statistieken voor de overheid, maar ook voor burgers en bedrijven. Zo berekent het CBS de gemiddelde gezinsconsumptie, het aantal computers per huishouden, het autogebruik in Nederland en vele andere (index)cijfers.

Op Statline van het CBS vind […]

2018-05-21T15:14:25+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Centraal geleide economie

Een centraal geleide economie wordt ook wel een bureaucratische huishouding of planeconomie genoemd. In een land met een centraal geleide economie ligt alle beslissingsbevoegdheid bij één centrale instantie. Dit betekent dat één centrale instantie, overheid of vaak zelfs persoon alle beslissingen voor een land neemt. Dit mechanisme wordt planmechanisme of […]

2018-05-21T15:14:24+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Ceteris paribus

De ceteris paribus-formule speelt een belangrijke rol in het redeneren van economen om de effecten van de verandering van één variabele te zuiveren van de effecten van tal van andere veranderingen die zich tegelijkertijd zouden kunnen voordoen. Ceteris paribus (afkorting CP) betekent “Alle overige factoren veranderen niet”.

Uitspraak

Er wordt vaak gevraagd […]

2018-05-21T15:14:24+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Coase-theorema

Om een optimale uitkomst te kunnen bereiken, is noodzakelijk dat de eigendomsrechten van de kosten en baten die resulteren uit een transactie volledig en nauwkeurig zijn toegewezen (volledig contract). Dit geldt ongeacht hoe de verdeling van die rechten is in de uitgangssituatie. Met andere woorden: vanuit verschillende mogelijke uitgangssituaties kan […]

2018-05-21T15:14:23+01:00Categorie: Economie|Tags: , , |

Collectieve goederen

Goederen waarvan niemand kan worden uitgesloten of niet te splitsen zijn in individuele eenheden die aan de afzonderlijke gebruikers verkocht worden.

Een voorbeeld zijn dijken: je kunt namelijk niemand in Nederland uitsluiten van de bescherming tegen water door dijken.Een tweede voorbeeld is defensie: als het leger een (stuk) land beschermt kan […]

2018-05-21T15:14:23+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Collectieve sector

De overheid (gemeentes, provincies en de Rijksoverheid), maar ook alle instellingen die zorgen voor de sociale verzekeringen (uitkeringen en ziektekosten). Het tegenovergestelde van de collectieve sector is de particuliere sector.

De collectieve sector wordt ook wel de publieke sector genoemd.

2018-05-21T15:14:22+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Commitment

Commitment is de onherroepelijke vastlegging van beloften of dreigingen. Onherroepelijkheid impliceert dat een actor zich op tijdstip 1 vastlegt op zijn gedrag op tijdstip 2. Commitment is daarmee de uitsluiting van de mogelijkheid van opportunistisch gedrag. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele economie. Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken, Bussum: Coutinho, tweede […]

2018-05-21T15:14:21+01:00Categorie: Economie|Tags: , |
Deze website gebruikt cookies. Akkoord