Kort vreemd vermogen (KVV)

Op de boekhoudkundige balans staan alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een onderneming op een bepaald moment. Aan de debetzijde (linkerkant) van de balans staan alle bezittingen en aan de creditzijde (rechterkant) staan het […]