Voor wie geen roze bril, maar helderheid over geldzaken wil.
Trefwoord: D

David Ricardo

David Ricardo (1772-1823) was afkomstig uit een Portugees-Joodse familie, die via Holland uiteindelijk in Engeland terechtkwam. Zijn onengels klinkende naam heeft hij aan deze achtergrond te danken. David Ricardo’s vader was een welgestelde koopman-bankier. Een gedegen theoretische opleiding heeft Ricardo nooit gehad: al op zijn veertiende kwam hij bij zijn […]

2016-10-17T01:03:41+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Debiteuren

Dit zijn openstaande rekeningen van personen of bedrijven, omdat zij goederen of diensten geleverd hebben gekregen die niet gelijk (contant) zijn betaald. Kortom: debiteuren zijn alle rekeningen die nog aan een onderneming of organisatie moeten worden voldaan.

2018-05-21T15:14:15+01:00Categorie: Ondernemen & Financiën|Tags: , |

Definitievergelijking

Dit is een vergelijking tussen twee identiteiten die altijd waar is. Een voorbeeld van twee identiteiten die per DEFINITIE GELIJK zijn aan elkaar zijn de identiteiten nationaal inkomen en nationaal product.

2018-05-21T15:14:15+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Deflatie

Daling van het algemene prijspeil. Bij deflatie neemt de effectieve vraag af waardoor de prijzen kunnen dalen. Als gevolg van dalende prijzen neemt de waarde van het geld toe. Met eenzelfde bedrag kan dan meer worden gekocht. Deflatie is het tegenovergestelde van inflatie.

2018-05-21T15:14:14+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Defleren

Defleren is het omzetten van nominale grootheden in reële grootheden. Inkomen is een voorbeeld van een nominale grootheid. Stel dat je inkomen met 5% stijgt. Dan verwacht je dat je ook 5% meer kunt kopen dan ervoor. Het kan dan zijn dat je bedrogen uitkomt! Waarom? Wanneer de prijzen in […]

2018-05-21T15:14:14+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Democratisch budgetmechanisme

Economisch systeem waarbij democratisch gekozen vertegenwoordigers via het toekennen van budgetten het aanbod van goederen bepalen. In het geval van dit mechanisme is sprake van een democratische huishouding.

In Nederland is sprake van een combinatie tussen het democratisch budgetmechanisme en het marktmechanisme. Dat wil zeggen dat de aanbod van goederen gedeeltelijk […]

2018-05-21T15:14:14+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Detailhandel

Detailhandel is de directe verkoop van goederen aan consumenten en wordt ook wel kleinhandel genoemd. In de volksmond wordt veelal gesproken over winkeliers. Hieronder vallen zowel de winkeliers met een fysieke verkooplocatie (winkelpand) als de online verkoop.

Wat valt onder detailhandel?

Bij detailhandels wordt meestal gedacht aan een winkel […]

Devaluatie

Om te leren wat devaluatie betekent, moet je eerst wat meer weten over wisselkoersen. Als gevolg van vraag en aanbod naar valuta stijgt of daalt een wisselkoers. Een stijging van de wisselkoers heet appreciatie en een daling depreciatie. Landen maken onderling vaak […]

2018-05-21T15:14:12+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Deviezen

Dit zijn buitenlandse waardepapieren, zoals vreemde valuta en effecten die gemakkelijk om te wisselen zijn. Deviezen zijn dus alle valuta en andere waardepapieren die internationaal als goed betaalmiddel worden geaccepteerd.

2018-05-21T15:14:13+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Diepte-investering

Arbeidsbesparende investering.

Bijvoorbeeld: In een koekjesfabriek staan twee koekjesmachines. Achter elke machine staan twee arbeiders. Er zijn in totaal dus vier mensen op de werkvloer. Er is sprake van een diepte-investering als de baas besluit om alle twee de koekjesmachines weg te doen en een nieuwe verbeterde koekjesmachine te kopen waar […]

2018-05-21T15:14:12+01:00Categorie: Ondernemen & Financiën|Tags: , |

Differentiatie

Bij differentiatie wordt de bedrijfskolom langer (en bij integratie wordt de bedrijfskolom korter).

Bijvoorbeeld:Als de groenteman besluit om zelf zijn groente in kassen te gaan verbouwen, dan is er sprake van integratie. Stoot hij de kassen weer af en gaat hij zijn groente bij een tuinder bestellen, dan is er sprake […]

2018-05-21T15:14:12+01:00Categorie: Economie|Tags: , , |
Deze website gebruikt cookies. Akkoord