Depositogarantiestelsel

Wat betekent deposito en wat is het depositogarantiestelsel (DGS)? Deposito is een ander woord voor ‘in bewaring geven’. Dit houdt in dat een bank geld van een particulier of organisatie veilig opbergt en weer teruggeeft wanneer hij daar om vraagt.

Als een particulier of organisatie een bedrag op een bankrekening stort, […]