Voor wie geen roze bril, maar helderheid over geldzaken wil.
Trefwoord: E

Economie

Economie is de wetenschap die bestudeert hoe mensen omgaan met alternatief aanwendbare middelen, die ze gebruiken om hun behoeften te bevredigen.

Een veelgebruikte formele definitie van de economische wetenschap komt van Lionel Robbins: ‘Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means that have […]

2018-05-21T15:15:37+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Education permanente

Voortdurende her- en bijscholing om de snel verouderde kennis bij te spijkeren. Dit zie je bijvoorbeeld bij apothekers waar in een snel tempo nieuwe medicijnen op de markt worden gebracht, waar de apotheker kennis van moet hebben.

2018-05-21T15:15:36+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Eigen risico

In het geval van uitkering moet eerst de schade tot maximaal het bedrag van het eigen risico zelf betaald worden. Dus als het eigen risico op bijvoorbeeld een auto 1000 euro is en de schade aan de auto is 2500 euro, dan betaalt de verzekering alleen de […]

2018-05-21T15:15:34+01:00Categorie: Verzekeren|Tags: , |

Eigen vermogen (EV)

Wat is eigen vermogen? We beginnen met een eenvoudig voorbeeld om erin te komen. Stel dat je een huis, auto en andere bezittingen hebt. Je woning was €250.000 en je auto €25.000. Verder heb je voor €20.000 aan andere bezittingen, zoals interieur, televisie, telefoon, fiets en kleding. Je totale bezittingen […]

2018-05-21T15:15:34+01:00Categorie: Ondernemen & Financiën|Tags: , |

Eigenbelanghypothese

De veronderstelling dat mensen hun belangen nastreven zoals ze die zelf zien. De eigenbelanghypothese valt dus niet (noodzakelijkerwijs) samen met een ‘direct eigenbelang’ in de zin van eng egoïsme, maar laat een ruim palet aan doeleinden toe, inclusief het rekening houden met het welzijn van anderen. (Bron: C.A. Hazeu, Institutionele […]

2016-04-10T12:18:57+01:00Categorie: Economie|Tags: , |

Eigenwoningforfait

Het klinkt misschien vreemd, maar de Nederlandse overheid ziet het hebben van een eigen woning als een ‘denkbeeldige’ bron van inkomsten. Dit denkbeeldige inkomen is de huurwaarde die de eigenaar zou ontvangen wanneer hij zijn huis zou verhuren. Over deze denkbeeldige inkomsten betaalt de woningeigenaar een vast belastingtarief (forfait betekent […]

2018-05-21T15:11:47+01:00Categorie: Hypotheek|Tags: , |
Deze website gebruikt cookies. Akkoord